Statut

Statutom se određuju naziv, sjedište, zastupanje, cilj, djelatnosti, način upravljanja, unutarnje ustrojstvo, financiranje, prestanak djelovanja i druga pitanja značajna za rad Udruge “Stakleno zvono”.

Statut je donijela Skupština Udruge održana 9.12.2013.

Statut Udruge Stakleno zvono