Škola plivanja

Omogućila partnerska udruga u projektu „B(r)ojanje“: Udruga „Pogled“-Nedelišće
Vitae.U.S.R.

Program Škole plivanja

Cilj programa je okupljenoj korisnicima od prošle omogućiti provedbe programa obuke neplivača, škole plivanja i kineziterapije kako bi stekli primarno-osnovno znanje iz plivanja koje je potrebno za daljnje učenje plivačkih stilova, a sekundarno kako bi se utjecalo na stjecanje navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja kako zbog prevencije bolesti lokomotornog sustava i respiratornog sustava tako i zbog učenja osnovnih zdravstveno-higijenskih navika te socijalizacije.

Specifični mjerljivi ciljevi za korisnike s autizmom koji se žele uključiti u program obuke:naučiti korisnike ponašanju u društvenim prostorijama (presvlačenje u zajedničkim svlačionicama, tuširanje, odlazak na WC, stajanje i hodanje u određenim formacijama, čuvanje i pospremanje rekvizita, poštivanje individualnih razlika i potreba svakog djeteta), naučiti biti samostalan u vodi, naučiti uranjati glavu u vodu što je preduvjet za učenje plivačkih tehnika.

Projektne aktivnosti, koje je istakla kvaliteta rada s djecom s posebnim potrebama, naišle su na opće zadovoljstvo njihovih korisnika što je rezultiralo odjekom među svim predškolskim ustanovama koje su pozdravile projekt. Isto tako mnoge udruge osoba s invaliditetom, među njima i udruga „Pogled“ izrazile su želju za suradnjom.

Potreba provedbe programa proizlazi iz: 1. Uvjeta života u suvremenom društvu koji svode potrebu za ljudskim fizičkim radom i kretanjem na nisku razinu 2. Bolesti uzrokovane hipokinezijom koje predstavljaju najveći problem suvremene medicine 3. Dominantno velikog broja tjelesno neaktivne djece i građana u RH 4. Sport kao sredstvo preventivnog djelovanja među djecom i mladima 5. Unapređenje kvalitete života djece s posebnim potrebama i poteškoćama u razvoju. Navedeni čimbenici, usprkos sve većoj medijskoj pažnji koja se poklanja toj problematici, ne pokreću, barem ne u dovoljnoj mjeri, redovnu populaciju, a kamoli osobe s invaliditetom čija cjelokupna problematika je marginalizirana. Uz uzroke socijalnog karaktera, treba pridodati i činjenicu niskog stupnja obrazovanosti osoba s invaliditetom te nedovoljno senzibiliziranu spoznaju o potrebi svakodnevnog tjelesnog vježbanja kao kulturi življenja te ne postojanja strategije razvoja sporta i rekreacije za osobe s invaliditetom kako na lokalnoj razini tako i na razini države.

Tako obitelj, je bila i ostaje, primarna životna sredina, roditelji su stručnjaci koji za svoje dijete nose veliku odgovornost. Roditelji su ti koji svojem djetetu postavljaju i čine životno okruženje, emocionalnu sigurnu atmosferu i tako potiču razvojne potencijale djeteta no u većini slučajeva bez financijskih sredstava brzo postaju nemoćni.

Materijalni uvjeti rada

Bazeni sadrže posebne svlačionice za prihvat djece prilikom organiziranog dolaska na bazene. To uvelike olakšava brigu o disciplini, osobnoj garderobi učenika, tuširanju i sušenju djece nakon nastave i sl. jer se učenici ne miješaju sa ostalim posjetiteljima bazena.

Što se tiče samog objekta na kojem se realizira program obuke neplivača učiteljima i učenicima su na raspolaganju:

 1. Bazen za plivače:
 • površina 25 x 17 m. ( mogu se postaviti 6 plivačkih staza)
 • dubina 1,8 m
 • temperatura vode 26 – 28 0 C.
 1. Bazen za neplivače:
 • površina 13 x 8 m
 • dubina 0,8 – 1,3 m
 • temperatura vode 28 – 30 0 C.
 1. Rekreacijski bazen :
 • površina 224 m2
 • dubina 1,3 m
 • temperatura vode 30 – 32 0 C.
 1. Dječji bazen:
 • površina 28 m2
 • dubina 0,3 m
 • temperatura vode 30 – 32 0 C.

 

 

Cilj i zadaće programa

Rad na suhom

CILJ: stjecanje i obnavljanje osnovnih motoričkih struktura za uspješno savladavanje obuke iz plivanja. Provodi se kroz:

 • igre na suhom: koriste se za dizanje emocija, a poznate su djeci iz vrtića i škole
 • metodika disanja na suhom: izvodi se s ciljem da kasnije na vodi bude poznata
 • imitacija zaveslaja: zadatak je dobiti predodžbu o osnovnoj motoričkoj strukturi kretanja kod kraula i leđne tehnike.

Igre na vodi

CILJ: Navikavanje na novi medij – vodu. Eventualan stečen strah gubi se kroz igru. Dizanje krivulje emocije na početku i na kraju:

 • elementarne igre na suhom primjenjive u vodi
 • štafetne igre
 • igre s loptom.

Disanje

CILJ: Uspostavljanje optimalnog procesa disanja u tijeku aktivnosti u vodi, što je osnovni preduvjet za navikavanje na vodu:

 • metodika disanja u mjestu
 • metodika disanja u kretanju.

Plovnost u statičkom i dinamičkom položaju

CILJ: savladavanje osnovnih zakonitosti plutanja i kretanja kroz vodu i po vodi:

 • metodika plutanja na vodi
 • metodika klizanja po i pod vodom
 • ronjenje bez disanja.

Učenje osnovnih motoričkih struktura plivačkih tehnika

CILJ: Struktura kretanja: Stjecanje osnovnih motoričkih informacija iz «kraula» i leđne tehnike poradi održavanja i kretanja po vodi:

 • metodika obuke kraul – noge
 • metodika obuke kraul – ruke
 • metodika obuke leđno – noge
 • metodika obuke leđno – ruke
 • metodika obuke prsne tehnike – ruke
 • metodika obuke prsne tehnike – noge.

 

Skokovi

CILJ: Savladavanje straha od pada i navikavanje na vodu:

 • metodika skoka na noge
 • metodika skoka na glavu
 • metodika skoka iz vode u vodu.

OBUKA NEPLIVAČA:

 • inicijalno provjeravanje
 • navikavanje na vodu
 • uranjanje glave u vodu
 • gledanje pod vodom
 • disanje
 • plutanje
 • klizanje
 • skokovi na noge

 

UČENJE PLIVANJA:

 • metoda usmenog izlaganja
 • metoda demonstracije
 • učenje rada nogu i povezivanje s disanjem
 • učenje rada ruku i disanje
 • koordinacija ruku i nogu sa i bez disanja
 • ronjenje u dubinu i dužinu
 • skokovi na glavu vježbe snalažljivosti i sigurnosti u vodi

 

 

SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI U VODI:

 • elementarne igre
 • sportske igre
 • štafetne igre
 • korištenje vodenih efekata

projekt_logo