Radionice projekta

Sastavni dio projekta “B(r(ojanje” su radionice:

  • Izrada sapuna