Sastanak predsjednika Udruga

Dana 3.11.2015. održan je sastanak između predsjednika udruge „Stakleno zvono“ Smiljana Jovića i predsjednika izvršnog odbora partnerske udruge „Pogled“, u projektu „B(r)ojanje“, Dalibora Kuhte. Tema: Zajednička provedba projekta

1 4 5 6