Kreativne i likovne radionice

CILJEVI RADIONICE-PROJEKTA: LIKOVNA RADIONICA

 • poticanje mašte, psihomotoričkog razvitka, intelektualnog razvitka
 • estetskog osjećaja
 • stjecanje krajnjih znanja i vještina sa svrhom likovnog izražavanja
 • vizualne komunikacije, aktivni i stvaralački odnos prema okolini
 • razvijanje vizualne percepcije
 • razvijanje sposobnosti percepcije
 • razvijanje praktičnog oblikovanja
 • oblikovanje likovnog govora
 • istraživanje neposredne okoline
 • razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE SUDINICI RADIONICE-PROJEKTA ŽEJE POSTIĆI

 • sadržaji koji potiču vizualnu znatiželju, otvorenost za stjecanje novih iskustava, osjetljivost za probleme i originalnost

KOJIM SADRŽAJEM I PITANJIMA SE BAVI PROJEKTNI TIM

 • uvođenjem u svijet kulture kraja Varaždinske županije i okoliša s posebnim akcentom na stvaranje osobnih svjetova

KOJIM SE METODAMA RADIONICA-PROJEKT SLUŽI

 • metodama razgovora, demonstracije, promatranje prirode i promjena u prirodi
 • praktičnim rješavanjem likovnih i kreativnih problema

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE/PROJEKTA

 • klub „Zvono“,
 • otvoreni prostor u prirodi
 • likovne izložbe

projekt_logo