Kreativne i likovne radionice

CILJEVI RADIONICE-PROJEKTA: LIKOVNA RADIONICA

  • poticanje mašte, psihomotoričkog razvitka, intelektualnog razvitka
  • estetskog osjećaja
  • stjecanje krajnjih znanja i vještina sa svrhom likovnog izražavanja
  • vizualne komunikacije, aktivni i stvaralački odnos prema okolini
  • razvijanje vizualne percepcije
  • razvijanje sposobnosti percepcije
  • razvijanje praktičnog oblikovanja
  • oblikovanje likovnog govora
  • istraživanje neposredne okoline
  • razvijanje sposobnosti i vještina u likovnom izražavanju

KOJE SADRŽAJNE CILJEVE SUDINICI RADIONICE-PROJEKTA ŽEJE POSTIĆI

  • sadržaji koji potiču vizualnu znatiželju, otvorenost za stjecanje novih iskustava, osjetljivost za probleme i originalnost

KOJIM SADRŽAJEM I PITANJIMA SE BAVI PROJEKTNI TIM

  • uvođenjem u svijet kulture kraja Varaždinske županije i okoliša s posebnim akcentom na stvaranje osobnih svjetova

KOJIM SE METODAMA RADIONICA-PROJEKT SLUŽI

  • metodama razgovora, demonstracije, promatranje prirode i promjena u prirodi
  • praktičnim rješavanjem likovnih i kreativnih problema

MJESTO I VRIJEME PROVOĐENJA AKTIVNOSTI RADIONICE/PROJEKTA

  • klub „Zvono“,
  • otvoreni prostor u prirodi
  • likovne izložbe

projekt_logo